Το Γραφείο μας

Από το έτος 2008 το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει εξειδικευμένες νομικές υποθέσεις (ποινικού, αστικού, εμπορικού, διοικητικού δικαίου αλλά και πλήθος άλλων υποθέσεων) και την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον παντός Δικαστηρίου και αρμόδιας Αρχής.

Βασική μας αρχή και ύψιστος στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες μας και η επιτυχής έκβαση των υποθέσεών τους. Η δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία των συνεργατών του γραφείου μας, οι υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις τους, η συνεχής και άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τις νομολογιακές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, σε συνδυασμό με την άμεση και προσωποποιημένη, έντιμη και ειλικρινή συνεργασία που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας, σε ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης, αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που εξασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση κάθε νομικής υπόθεσης που αναλαμβάνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος, που το δικηγορικό μας γραφείο, μέσα στις δύσκολες εποχές που διανύει η χώρα μας, αναπτύσσει συνεχώς το πελατολόγιό του, δημιουργώντας ένα δίκτυο πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2016 το δικηγορικό μας γραφείο μεταστεγάσθηκε σε ένα σύγχρονο και άνετο χώρο στην καρδιά της Αθήνας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.