Το γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη και εμπεριστατωμένη εμπειρία στις ποινικές υποθέσεις κάθε είδους, τις οποίες από ιδρύσεώς του αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει στο ακέραιο, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από την σύνταξη και υποβολή μήνυσης ή έγκλησης, την σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων και την παράσταση ενώπιον ανακριτικών οργάνων, την σύνταξη και υποβολή εφέσεων και αιτήσεων αναιρέσεων έως και την εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων απάντων των βαθμών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την εκπροσώπηση των πολιτικών εναγόντων.