Το γραφείο μας, με σεβασμό στον ιερό θεσμό της οικογένειας, αναλαμβάνει το χειρισμό των σχετικών υποθέσεων, και, μόνο εφόσον εξαντληθούν τα περιθώρια εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς, και εν συνεχεία, σύμφωνα με την νέα ισχύουσα πραγματικότητα του Θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση: α) διαζυγίων κάθε είδους (κατ΄ αντιδικία, διετούς διαστάσεως και συναινετικά), β) απασών των υποθέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων (ενδεικτικά: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και τακτικών αγωγών για διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία ανηλίκων τέκνων μετά των γονέων τους, γονική μέριμνα) υποθέσεων υιοθεσιών, προσβολών πατρότητας, γ) θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και επιτροπεία, αλλά και δ) σύνταξη συμφώνων συμβίωσης κλπ.