Μισθώσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών Χώρων

Το γραφείο μας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες των εντολέων μας, αναλαμβάνει υποθέσεις μισθώσεων συντάσσοντας Μισθωτήρια Συμφωνητικά τόσο κατοικιών όσο και επαγγελματικών χώρων, συντάσσοντας και εκδικάζοντας αγωγές καταβολής μισθωμάτων, αποδόσεων μισθίου, αποζημίωσης και αποκατάστασης φθορών και ζημιών στο μίσθιο, σύνταξη διαταγών πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου και συζήτηση σχετικών ανακοπών και αιτήσεων αναστολής.