Η υποστήριξη των πελατών μας σε μία εποχή συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου τμήματος, εντός του γραφείου μας, που ασχολείται με την παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών συμβουλών και νομικών υπηρεσιών προς τους Έλληνες και ξένους επενδυτές - πελάτες μας, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στους τομείς των ακινήτων, του τουρισμού και της ενέργειας στην χώρα μας.
Προς τούτο, έχει συσταθεί έμπειρη ομάδα εσωτερικών συνεργατών, της οποίας προΐστανται οι κ.κ. Νικόλαος Ζερβός και Γεωργία Παπαθανασίου, η οποία έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις με επιτυχημένους, Έλληνες και ξένους, επιχειρηματίες και Ομίλους Επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες και πλήρως εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, αναπτύσσοντας παράλληλα και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αποτελούμενο από συμβούλους επενδύσεων, φοροτεχνικούς και μεσίτες, σε όλη τη χώρα. Το γραφείο μας εκπροσωπεί προς τούτο, Έλληνες και ξένους επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στους συγκεκριμένους τομείς στη χώρα μας, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες προτάσεις επένδυσης, συνοδευόμενες από πλήρη φάκελο νομικο-οικονομικών μελετών, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
Παράλληλα το γραφείο μας διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρεία - πάροχο εταιρικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών υποστήριξης στην Κύπρο, την «Christabel Corporate Services Limited», η οποία εδρεύει στην Λεμεσό.