Εμπορικό, Εταιρικό και Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων του εμπορικού δικαίου.
Από τη σύσταση μιας εταιρίας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τη νομική συνδρομή σε διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, την αντιπροσώπευση ενώπιων δημόσιων αρχών και Δικαστηρίων, το γραφείο μας αφουγκράζεται κάθε επιχειρηματία και επενδυτή, παρέχοντάς του άριστη εξυπηρέτηση σε ζητήματα όπως: Σύσταση – Τροποποίηση – Μετατροπή με συγχώνευση ή απορρόφηση κλπ – Εξαγορά εταιρίας- Ένταξη στο άρθρο 99 και στη διαδικασία συνδιαλλαγής - Λύση.
Επίσης, παρέχουμε εμπεριστατωμένες συμβουλευτικές Νομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Επενδύσεων προς Εταιρίες και Ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Ασχολούμαστε με την κατοχύρωση εμπορικού σήματος την υπεράσπιση πατέντας και πνευματικών δικαιωμάτων.