Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαχείριση διαφορών διοικητικής φύσεως κάθε είδους, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον και την προάσπιση των δικαιωμάτων του φορολογούμενου πολίτη, διεκπεραιώνοντας υποθέσεις ανακοπών, προσφυγών, αιτήσεων αναστολής, αγωγών και αιτήσεων ακυρώσεων ενώπιον κάθε αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου.