Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αναλαμβάνοντας την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας σε βιβλία, τραγούδια, ποιήματα κ.λ.π., καθώς και τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.