Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό των τροχαίων ατυχημάτων, τόσο στο αστικό σκέλος των σχετικών υποθέσεων όσο και στο ποινικό σκέλος αυτών. Επιπροσθέτως, το γραφείο μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένους ειδικούς επιστήμονες, για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τη διερεύνηση των συνθηκών των τροχαίων ατυχημάτων με ειδικούς τοπογράφους και συγκοινωνιολόγους εγνωσμένου κύρους.