Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό των τροχαίων ατυχημάτων, τόσο στο αστικό σκέλος των σχετικών υποθέσεων όσο και στο ποινικό σκέλος αυτών. Επιπροσθέτως, το γραφείο μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένους ειδικούς επιστήμονες, για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τη διερεύνηση των συνθηκών των τροχαίων ατυχημάτων, τόσο με τον ειδικό πραγματογνώμονα Επιστημονικής Διερεύνησης Τροχαίων Ατυχημάτων και Εκτίμησης Υλικών Ζημιών Αυτοκινήτων, Διπλωματούχο Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Παναγιώτη Μαδιά όσο και με ειδικούς τοπογράφους και συγκοινωνιολόγους εγνωσμένου κύρους.