Το γραφείο μας αναλαμβάνει την συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, τη μελέτη και προετοιμασία εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων για έργα και την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών.