Τιμητικά λόγια από έναν μεγάλο ερευνητή και άνθρωπο. Τον πρώην ανώτατο Αξιωματικό της Ελλ. Αστυνομίας, κ. Θεόδωρο Διαμάντη