«Σταματήστε τώρα να εμπαίζετε τις οικογένειες των θυμάτων»