Ο Τίτος Καραλάζος είναι ασκούμενος δικηγόρος Αθηνών. Απεφοίτησε το 2015 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.): Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και το 2021 από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Παράλληλα το 2018 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης έχει εργαστεί υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά την περίοδο 2.10.2017-29.12.2017 όπου απασχολήθηκε με ζητήματα δικαίου της ενέργειας. Ως ασκούμενος δικηγόρος εργάστηκε ακόμη στην Εταιρεία KDK LAW FIRM (ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ), στο γραφείο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στο γραφείο ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με κύριο αντικείμενο το ποινικό δίκαιο. Τέλος γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και γερμανικά.