Ο Νίκος Πατούλης είναι ασκούμενος Δικηγόρος. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2020). Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Από τον Οκτώβριο 2021 φοιτεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, στην κατεύθυνση “Εταιρείες & Χρηματοδότηση” του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.