Ο Νίκος Πατούλης είναι δικηγόρος Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος εμπορικού δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, “Εταιρείες & Χρηματοδότηση”. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησής του είναι το αστικό και το εμπορικό δίκαιο. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.