Βασίλης Ζησιμάτος: Οι μηνύσεις, οι αντιφάσεις και η συγκάλυψη