Βασίλης Ζησιμάτος: Και τώρα τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη